Privacyverklaring

Wij voldoen aan de wettelijke Privacy bepalingen en gaan met respect om met uw persoonlijke gegevens.

01 april 2020

Uw privacy is voor ons van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig zijn bij ons en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij de webwinkel www.gedenksteentjes.nl allemaal doen met informatie die we over u te weten komen. Als u vragen hebt, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met Gedenk Idee bv, houder van webwinkel Gedenksteentjes in Oosterland (ZLD).

Afhandelen bestelling
Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, gebruiken wij uw persoonsgegevens om deze netjes af te kunnen handelen. Wij mogen uw persoonsgegevens dan aan onze bezorgdienst geven om de bestelling bij u te laten bezorgen. Ook krijgen wij informatie over uw betaling van uw bank of creditcardmaatschappij. Hiervoor gebruiken wij uw betalingsgegevens, naw-gegevens, ip-adres, e-mailadres, telefoonnummer en factuuradres. Dit zijn wij wettelijk verplicht. Wij bewaren deze informatie tot uw bestelling is afgerond en zeven jaar daarna (dat is de wettelijke bewaarplicht). 

Contactformulier
Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen. Hiervoor gebruiken wij uw e-mailadres, telefoonnummer en naw-gegevens. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie. 
Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen 
Met uitzondering van de hierboven genoemde partners, geven wij uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf). In onze webwinkel zijn media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens. 

Cookies
Onze webwinkel gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat u die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat u ons weer bezoekt. Wanneer u onze webwinkel voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we vragen om uw akkoord voor het gebruik van deze cookies. U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige dingen van onze webwinkel werken dan niet goed meer. 

Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Om uw privacy te beschermen, nemen wij de volgende maatregelen: 
• Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord 
• Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en een login token 
• De gegevens worden na ontvangst opgeslagen in een apart, afgeschermd systeem 
• Wij nemen fysieke maatregelen zoals sloten en kluizen voor toegangsbescherming van de systemen waarin persoonsgegevens opslagen zijn 
• Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer uw persoonsgegevens invoert, dit is herkenbaar aan het groene slotje in de URL -balk bovenaan
• Wij houden logs bij van alle opvragen van persoonsgegevens. 

Wij hebben een zogeheten functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. Deze persoon is verantwoordelijk voor de privacy binnen onze organisatie. Onze functionaris voor gegevensbescherming heet W. Eijkelenboom en is bereikbaar per e-mail op info@gedenksteentjes.nl en per telefoon op +31 (0)111 - 230 809 voor al uw vragen en verzoeken. 

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer onze webwinkel wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen. Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder. 
U hebt de volgende rechten: 
• uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen 
• inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben 
• het laten corrigeren van fouten 
• het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens 
• intrekken van toestemming 
• bezwaar maken tegen een bepaald gebruik 

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen: 
Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. 
Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Contactgegevens webwinkel Gedenksteentjes
Van den Abeelestraat 7 - 4307 BM Oosterland
E-mail: info@gedenksteentjes.nl
Telefoon: +31 (0)111 230 809